To nie jest nakaz BOSKI, a demonicznych ludzi, których bogiem jest  lucyfer, bo każdy wie, że człowiek powietrze wydycha nawet z bakteriami a ci demoniczni ludzie nakazują nam je z powrotem wdychać, czyli chcą abyśmy chorowali na różne choroby. Dlaczego politycy bezbożni wtrącają się do naszych katolickich kościołów – niech pilnują swoich synagog. W Chicago w ubiegłym roku szkoły i kościoły katolickie były zamknięte, a dzieci żydowskie normalnie się uczyły i Żydzi chodzili do Synagog bez masek. 

… Nakaz   BOSKI  kościoła   katolickiego  w  Czerwińsku   nad  Wisłą  …………