ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA.
Tak naprawdę, to jestem oburzona na takich ludzi, którzy wiedzą, że robią źle innym i sobie, a „piszą” swoje okrutne życiorysy, robią o nich filmy i mówią o tym publicznie. Jestem oburzona, gdy w telewizji pokazują filmy o małżeństwach ciągle kłócących się i mających pretensje do wszystkich i o wszystko – to od razu wyłączam. Mnóstwo obecnie jest takich złych tematów, a my oczekujemy na dobre wzorce i przykłady do naśladowania i jak ludzie powinni żyć, aby dobrymi być. My chcemy dobre przykłady oglądać jako wzór do naśladowania. My nie chcemy wiedzieć, że małżeństwa kłócą się o kochanków, to nas nie obchodzi – kto z kim i za ile się zdradzają.
W telewizji oczekujemy na filmy pokazujące radość, szlachetność, szczęście i o wzorowym wychowywaniu dzieci, aby inni mogli brać piękne przykłady, bo kłótnie są dookoła.