Pan Jezus(09.2021)

Trzeba… przyłożyć do tekstu Pisma Świętego szkło powiększające”

 

+”U Mnie, najdroższa, pierwsze przykazanie
i norma postępowania zaczyna się od słowa: ”Kochaj!”. To Słowo wybija minuty i sekundy w Bożym zegarze przebaczenia, który nie milknie aż do dnia, gdy przyjdę powtórnie, aby was sądzić – również z miłości. ”

” Wykupiłem was z niewoli Prawa nie po to,
abyście następnie szli za zachciankami waszych zdrożnych myśli,
ale oddając się na służbę braciom,
byli gotowi wraz ze Mną wydać swoje ciało na ofiarę”.