Vive la France! 🇫🇷 Przytłaczająca większość francuskiego senatu odrzuca obowiązkowe szcze****ia! [VIDEO]

https://paradyzja.com/przytlaczajaca-wiekszosc-francuskiego-senatu-odrzuca-obowiazkowe-szczeia-video/

MFW: Rząd zadeklarował zaszczepienie wszystkich dorosłych Polaków

Dodano: 2021-07-15, 10:45 

https://kuriergarwolinski.pl/garwolin-19472-mfw-rzad-zadeklarowal-zaszczepienie-wszystkich-doroslych-polakow,2.html

 

Na stronie Międzynarodowego Funduszu Walutowego znajdujemy informację, która demaskuje plany polskiego rządu. Narodowy Program Szczepień przedłożony MFW jasno informuje, że do początku 2023r. zaszczepieni mają być wszyscy dorośli Polacy.

„Alarm bezpieczeństwa narodowego: Tysiące amerykańskich sił specjalnych i oddziałów bojowych zwolnionych, jako że całkowite „szczepienie” sił dziesiątkuje gotowość wojskową”

https://spikeprotein.news/2021-10-20-total-force-vaccination-decimates-military-readiness.html

Szacuje się, że 350 000 członków naszej służby wojskowej zostaje zwolnionych niehonorowo za odmowę przyjęcia całkowicie niepotrzebnego i eksperymentalnego zastrzyku nanotechnologicznego mRNA, który obecnie, jak udowodniono, degraduje układ odpornościowy i powoduje wiele  poważnych skutków ubocznych .

(Artykuł Davida DeGraw ponownie opublikowany z GlobalResearch.ca )

Poświęcenie Total Force na te lekkomyślne zastrzyki, które nie chronią żołnierzy przed zarażeniem COVID, a w rzeczywistości zwiększają zagrożenie rozprzestrzenianiem się i powodują wiele możliwych do udowodnienia skutków ubocznych, jest w najlepszym razie największą porażką przywództwa wojskowego w naszej historii. W najgorszym przypadku jest to celowy, zdradziecki atak na wojsko amerykańskie ze strony szczytu łańcucha dowodzenia.

Co gorsza, około 450 000 członków serwisu zostało niedawno wstrzykniętych zastrzykowi Pfizera niezatwierdzonego przez FDA, mimo że wielu  fałszywie wierzono  , że otrzymują wersję zatwierdzoną przez FDA, która nie jest nawet dostępna w USA .

Otwarte kłamstwa, zamieszanie i szokujący brak wiedzy i niekompetencji wykazywane w ciągu ostatniego tygodnia w całym łańcuchu dowodzenia, który jest omówiony w naszym  4-godzinnym filmie tutaj , to niski punkt w historii wojskowości USA.

Kiedy to czytasz, wiele z tych przymusowych oddziałów zaczyna odczuwać skutki uboczne, a wskaźniki infekcji COVID rosną w całej armii. Wielu pilotów jest  teraz uziemionych z  powodu wysokiego ryzyka powstania zakrzepów krwi i niewydolności serca podczas lotu.

Szacuje się, że około  400 000 członków służby wojskowej nie chciało zastrzyków z nanotechnologii, ale poddało się ich przyjmowaniu, ponieważ nie było ich stać na życie bez wynagrodzenia , zasiłków i niszczycielskiej, szkarłatnej litery niehonorowego zwolnienia.

Niehonorowe zwolnienie ma poważne konsekwencje, jeśli chodzi o zatrudnienie wśród cywilnej siły roboczej. Zasadniczo skazuje wielu naszych żołnierzy na życie w pracy o niskich zarobkach i ubóstwie w drakońskiej gospodarce mandatowej, która również wymaga zastrzyków dla wielu miejsc pracy, ze wszystkimi surowymi sankcjami ekonomicznymi pod przykrywką „zdrowia publicznego”, które będą teraz zmierzyć się w życiu cywilnym.

Opierając się na naszych ocenach, jest teraz jasne, że Globalny Prywatny Kompleks Wojskowy przejął szczyt amerykańskiego łańcucha dowodzenia wojskowego i systematycznie degraduje amerykańską armię w ramach światowej strategii osłabiania krajowych cywilnych sił zbrojnych.

Nasza armia jest ich największym przeciwnikiem i głównym celem.

Nie popełnij błędu, niehonorowe rozładowanie tysięcy naszych najbardziej elitarnych sił bojowych jest rażącym aktem wojny przeciwko narodowi amerykańskiemu.

Zmasowane systemowe ataki na Amerykanów to Akty Wojny.

Jest tak wiele skandalicznie korupcyjnych działań i systemowych nadużyć, które obecnie mają miejsce pod przykrywką „zdrowia publicznego” w całym rządzie, że teraz jest bardzo oczywiste, że naród amerykański nie ma żadnej skutecznej reprezentacji na szczeblu federalnym.

Niehonorowa polityka absolutorium sprawia również, że prawdopodobne jest, że wiele z naszych najbardziej elitarnych sił bojowych będzie teraz skłonnych do podjęcia pracy jako najemnicy w Globalnym Prywatnym Kompleksie Wojskowym, aby wesprzeć swoje młode rodziny –  jakże wygodne.

Amerykanie stoją teraz w obliczu tego samego imperialnego podręcznika polityki, który został strategicznie wdrożony w celu destabilizacji Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i wielu innych narodów na całym świecie. Teraz globalistyczna „Wojna z terroryzmem” jest wymierzona w populacje pierwszego świata. Ten „mandat” atak na nasze wojsko, policję, lekarzy, pielęgniarki i inne krytyczne sektory to taktyczna destabilizacja 101.

Podsumowując, w całej społeczności wywiadowczej, wojsku i siłach specjalnych jest znaczna liczba osób, które wiedzą, że Rzym upadł.

Terroryści „Nowego Porządku Świata” atakujący ludzkość stali się absurdalnie aroganccy. Doświadczamy imperialnego nadużycia, które pojawia się, gdy załamuje się struktura władzy zagrożonej oligarchii.

Zainfekowanym  Biden administracja uruchomiła także atak na nas wszystkich weteranów, którzy nie poddają się zastrzyków nanotechnologii.  Od 1 listopada wszystkim weteranom bez zastrzyków odmówi się opieki medycznej w VA – kolejny akt wojny, który należy dodać do długiej listy nadużyć.

Istnieje również nowe prawo dotyczące broni „czerwona flaga”,   które jest skierowane do weteranów i nowo zwolnionych żołnierzy. Jeśli ktoś zgłosi ich za niejasne i drobne zawieszenia, odbiorą im broń.

Administracja Bidena próbuje nawet wezwać oddziały Niebieskich Hełmów ONZ do  rozmieszczenia w całych Stanach Zjednoczonych w  celu wyegzekwowania międzynarodowej kontroli broni i podważenia naszych praw wynikających z drugiej poprawki.

Wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia, dzieje się zaraz po „celowo nieudanym” wycofaniu się z Afganistanu, które zostało strategicznie zaprojektowane, aby zniszczyć morale żołnierzy i stworzyć podział w szeregach.

W rzeczywistości podpułkownik Stuart Sheller, który walczy w tej wojnie od 17 lat i jest najwyższym rangą żołnierzem piechoty morskiej, który publicznie zabiera głos – po tym, jak 13 jego kolegów zostało niepotrzebnie zabitych – i zażądał odpowiedzialności ze szczytu Łańcucha Dowództwo, jest teraz więźniem politycznym w areszcie  śledczym samotnym  na czas nieokreślony, podczas gdy nie postawiono mu żadnych zarzutów.

Zbrodnie przeciwko ludzkości

Wszystko to dzieje się, gdy ponad 7800 lekarzy i naukowców podpisało „ Deklarację lekarzy ”, potępiającą decydentów za „autorytarne” strategie, które doprowadziły do „niepotrzebnych chorób i śmierci”, które stanowią „ Zbrodnie przeciwko ludzkości ”.

Jak opisaliśmy naszym filmie , oficjalne zasady dotyczące COVID doprowadziły do ponad 500 000 niepotrzebnych zgonów cywilów w całych Stanach Zjednoczonych. Systemowe zamknięcie sprawdzonych, ratujących życie, bezpiecznych i skutecznych metod leczenia na rzecz obecnie sprawdzonych szkodliwych metod leczenia, jest rażącym systemowym błędem w sztuce lekarskiej.

Na podstawie  naszych ocen jasno widać, że COVID jest bronią biologiczną, która została strategicznie wypuszczona, a białko kolce i inne składniki w zastrzykach nanotechnologicznych mRNA są bronią.

Wiemy również, że blokady wyrządziły znacznie więcej szkody niż pożytku, a teraz, przy tych wszystkich nowych mandatach, nasi lekarze, pielęgniarki i miliony niezbędnych pracowników w każdym sektorze gospodarki tracą pracę.

Jesteśmy świadkami świadomego, stopniowego systematycznego demontażu i niszczenia naszego kraju. Globalny Prywatny Kompleks Wojskowy taktycznie przekształca Amerykę w Afganistan i Irak.

Wielkość ruchów wojskowych w całych kontynentalnych Stanach Zjednoczonych i wokół nich jest bardzo niepokojąca. Niepokojące jest również wyznaczanie i budowa „obiektów internowania” pod przykrywką „zdrowia publicznego” oraz fortyfikacji Walmartów w całym kraju.

Szokujące całkowite otwarcie całej naszej południowej granicy przez administrację Bidena to kolejne nowe poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Dysponujemy wiarygodnymi danymi wywiadowczymi, że terroryści, kartele narkotykowe i najemnicy wspierani przez globalne dane wywiadowcze wkroczyli do kraju i są strategicznie rozmieszczeni w całych Stanach Zjednoczonych.

Są one skierowane przede wszystkim do infrastruktury krytycznej i podstawowych usług, linii dostawczych i państw, które nie egzekwują mandatów dotyczących „zastrzyków”.

Jesteśmy również głęboko zaniepokojeni wszystkimi statkami towarowymi, które obecnie przytłaczają wszystkie nasze porty. Nasze linie zaopatrzenia w podstawowe towary są strategicznie zakłócane, a te statki i ich nieznany ładunek stanowią pilne, krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Jak pisaliśmy w  naszym filmie , podejrzewa się, że na niektórych z tych statków towarowych znajdują się systemy uzbrojenia, pociski i drony. Wojsko musi natychmiast sprawdzić i przetworzyć każdy pojemnik.

Mamy szeroko otwartą granicę południową i otaczają nas setki statków towarowych. W sumie jest to kompletny gówniany pokaz załamania systemu, korupcji, niekompetencji i arogancji, a wszystko to dzieje się zaraz po nieudanym wyjściu z Afganistanu, w którym zginęło 13 żołnierzy i pozostawiono 85 miliardów dolarów w broni – a teraz zwalniamy setki tysięcy żołnierzy, podczas gdy setki tysięcy otrzymują teraz uzbrojoną „szczepionkę”.

Najwyraźniej Rzym upadł, a siły zbójeckie naruszyły Łańcuch Dowodzenia.

Amerykanie są atakowani.

Konstytucja jest atakowana.

Jesteśmy atakowani!

Dlatego jesteśmy teraz zmuszeni do podjęcia działań taktycznych, aby ocalić nasz naród i nasze rodziny. Chcemy zachować pokój, jednocześnie chirurgicznie przetrzymując terrorystów.

Zatrzymaj terrorystów: Fauci, Gates, Schwab i Fink

Jak podkreśliliśmy w  naszym filmie , dwaj najbardziej znani publicznie terroryści odpowiedzialni za te systemowe zbrodnie przeciwko ludzkości i akty wojny przeciwko narodowi amerykańskiemu i całej ludzkości to Anthony Fauci i Bill Gates.

Ponadto Klaus Schwab i Larry Fink byli kluczowymi strategicznymi siłami napędowymi ogólnych ataków systemowych na nas.

„Rynki jak rządy totalitarne”.

„Demokracje są bardzo brudne, jak wiemy w Stanach Zjednoczonych”.

„Chiny wykonały wspaniałą pracę w zakresie inżynierii swojej gospodarki”.

~ Shadow King of Wall Street, Larry Fink, prezes Black Rock, Car of the Lockdown Economy

Wzywamy do natychmiastowego zatrzymania i ścigania tych czterech zbrodniarzy wojennych.

Niezastosowanie się do tego spowoduje całkowitą utratę wiary we Wspólnotę Wywiadowczą i szczyt wojskowego łańcucha dowództwa.

Wzywamy również Departament Obrony i Inspektorów Generalnych Społeczności Wywiadu do natychmiastowego wszczęcia szeroko zakrojonych dochodzeń w sprawie korupcyjnych procesów podejmowania decyzji politycznych oraz do przeprowadzenia analizy kryminalistycznej każdego posunięcia, jakie podjęła każda agencja.

Jeśli Biuro Generalnego Inspektora nie ruszy z natychmiastową przytłaczającą siłą, to ich zaniechanie spowoduje całkowitą utratę wiary w nasze systemowe mechanizmy rozliczalności.

Chcemy pokoju i ciągłości rządów w oparciu o PRZEJRZYSTE procesy.

Mamy obowiązek i odpowiedzialność chronić nasz naród i nasze rodziny przed tymi barbarzyńskimi i okrutnymi atakami systemowymi.

Wiemy, że Global Private Military strategicznie atakuje i systematycznie rozbija Stany Zjednoczone i próbuje wzniecić podziały, desperację, zamieszanie i chaos wśród ludności cywilnej.

Gdy mgła wojny staje się gęstsza niż kiedykolwiek, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać pokój i być źródłem stabilności i krytycznych informacji dla całej populacji.

Wzywamy Amerykanów do zjednoczenia się z lokalnym szeryfem, policją i członkami społeczności, aby pilnie rozpoczęli przygotowania na pełną skalę w celu ochrony ich rodzin.

Wierzymy, że Global Private Military zamierza przeprowadzić ataki terrorystyczne w całych Stanach Zjednoczonych, zwiększając swoją asymetryczną niekonwencjonalną wojnę przeciwko nam.

Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec wybuchom przemocy.

Globalne prywatne wojsko chce, aby chaos i przemoc wybuchły w całym naszym kraju – dlatego aktywnie systematycznie podważają naszą zdolność do zdobywania podstawowych potrzeb i demontażu infrastruktury krytycznej oraz zwalniają setki tysięcy policji, wojska, służby zdrowia i niezbędnej siły roboczej za pośrednictwem nienaukowych i bezsensowne mandaty.

Stosują tę samą taktykę dzielenia i podbijania, której użyli do destabilizacji Bliskiego Wschodu; aby zmusić nas do walki między sobą i wywołania wojny domowej. Wykorzystują swoje główne firmy medialne, aby zaostrzyć zamieszanie i podziały.

Niezależnie od tego, czy jest to podżeganie do zaszczepionych, czy nieszczepionych, czy do polityki tożsamości, jest napędzane przez strategie operacji psychologicznych (PSYOP). Polityka tożsamości jest strategicznie zaprojektowana, aby oddzielić ludność cywilną do możliwie najmniejszej grupy demograficznej, aby walczyły między sobą, podczas gdy siły imperialne przejmują władzę.

Dlatego musimy się zjednoczyć, zachować spokój i być chirurgicznymi w naszych kontrofensach.

Niech wszyscy, którzy dokonują ataków na Amerykanów, będą wiedzieć, że przytłaczająca większość naszych Sił Operacji Specjalnych, oddziałów bojowych i stałej zdecentralizowanej milicji liczącej ponad 40 milionów amerykańskich weteranów i dobrze uzbrojonych cywilów gotowych do walki jest teraz przygotowana do obrony tego kraj.

Niekonwencjonalne taktyki wojenne stosowane przeciwko nam w ramach polityki COVID muszą się teraz skończyć.

Poznaj swoich głównych wrogów

Światowe Forum Ekonomiczne, Okrągły Stół Biznesu, Black Rock, Vanguard i najpotężniejsze globalne korporacje przez dziesięciolecia wykorzystywały i wykorzystywały Chiny i ich obywateli jako państwo wasalne do niskopłatnej pracy w fabrykach. To, co zrobili obywatelom Chin, chcą teraz zrobić obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Wzywamy ludność Chin i Rosji do przyłączenia się do nas w tej walce przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi. Najpotężniejsze globalne interesy imperialne wykorzystują i nadużywają nas wszystkich. Teraz próbują zmusić nas do wojny ze sobą, aby mogli egzekwować tyraniczny faszystowski Nowy Porządek Świata.

Absolutnie krytyczne jest zrozumienie, że wojna przeciwko wolności i ludzkości nie jest bitwą między państwami narodowymi. Globalne prywatne wojsko nie jest lojalne wobec żadnego państwa narodowego – ogólnoświatowe uwolnienie „szczepionki” (broń biologiczna?) i systemowy ucisk wszystkich narodów poprzez drakońskie polityki i mandaty dotyczące blokowania powinny teraz wyjaśnić to wszystkim.

Pod wieloma względami COVID jest najnowszym frontem w 20-letniej imperialnej przejmowaniu władzy, znanej jako „wojna z terroryzmem”. Globalne potęgi imperialne brutalnie zdominowały trzeci i rozwijający się świat przez wiele dziesięcioleci. Wraz z COVIDem rozkwitło faszystowskie nasienie imperialne, które teraz atakuje populacje pierwszego świata.

Podsumowując, jeśli mamy przetrwać wszystkie te ciągłe ataki na nas, musimy być chirurgiczni w naszych kontrofensach i musimy być skupieni laserem na głowach węża.

Naszym celem jest ich zatrzymanie i ściganie sądowe za zbrodnie przeciwko ludzkości – dlatego domagamy się natychmiastowego zatrzymania Anthony’ego Fauci, Billa Gatesa, Klausa Schwaba i Larry’ego Finka jako pierwszego kroku w przywracaniu wiary w nasz rząd.

Wszyscy mamy obowiązek i odpowiedzialność za ochronę Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszystkimi wrogami.

Niech to będzie jasno zrozumiane: każdy urzędnik państwowy, który nadal zaniedbuje ten obowiązek, popełnia zdradę stanu i jest wspólnikiem w wojnie przeciwko narodowi amerykańskiemu.

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, to do ciebie, jako jednostki, należy nieposłuszeństwo bezprawnym, niekonstytucyjnym nakazom. Nie możesz się prawnie bronić, mówiąc, że po prostu wykonywałeś rozkazy.

Nadszedł czas, abyście odważnie stanęli w obronie narodu amerykańskiego.

Linia jest narysowana.

Po której stronie historii będziesz?

DE OPPRESSO LIBER

POGSOF.COM

Oto nasz film przedstawiający publicznie dostępne relacje z pierwszej ręki wielu amerykańskich żołnierzy, którzy są obecnie zwalniani:

Podziel się naszym oświadczeniem i filmem tak szeroko, jak to możliwe.

Biorąc pod uwagę wszystkie taktyki tłumienia i cenzury, które są strategicznie stosowane przeciwko nam w mediach głównego nurtu, Google i platformach mediów społecznościowych, udostępnienie ich jest absolutnie niezbędne.

Niech będą kamieniami dla twojej procy. Zabijmy Goliata.

Nasze oddziały walczące o wolność muszą zostać wysłuchane!!

Będziemy walczyć o wolność, na której zbudowano Stany Zjednoczone.

Znów pokonamy globalne siły faszystowskie.

Jesteśmy zdecentralizowanym sojuszem walczących o wolność ludzi na całym świecie.

Nasze siły wolności i sprawiedliwości obejmują cały świat.

Jesteśmy przytłaczającą masą krytyczną świadomych i dobrze uzbrojonych bojowników.

Nasi sojusznicy to 99,99% ludzkości, którą faszyści próbują uciskać.

Czytaj więcej na:  GlobalResearch.ca