WIELKIE KŁAMSTWO o 5G_czytajcie i przekażcie dalej

 
WIELKIE KŁAMSTWO
Czas wrócić do tematu 5G. W trakcie pandemii nagle wyrosła nam sieć nadajników tej technologii, a 30.06.2020 roku Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze ws. małych anten, które są kluczowe do rozwinięcia infrastruktury sieci dużej przepustowości 5G. Unijne przepisy przewidują, że na instalacje tych urządzeń nie trzeba będzie żadnych zezwoleń.
Równolegle na łamach kilku duży portali internetowych ( Wp, Onet, Interia, Gazeta ) pojawiły się liczne artykuły przekonujące o tym, że 5G to technologia zupełnie nieszkodliwa dla człowieka. Co ciekawe w temacie wypowiadali się prawie sami fizycy , którzy nie mieli mniejszego pojęcia o biologii, biochemii, a nawet o fizyce kwantowej, a mimo to z największym przekonaniem oceniali 5G jako technologie nie wywołującą jakichkolwiek szkód w organizmie człowieka. To jedno z największych kłamstw w historii obecnej cywilizacji.
W swoich postach opisywałem jedną z najczęściej stosownych w masowej manipulacji technikę nazwaną „regułą autorytetu”. Przypomnę, przy użyciu tej techniki stwarza się przeświadczenie , że ludzie o określonej pozycji, posiadający tytułu naukowe, ludzie znani z aren sportowych, estrady, teatru, profesorowie, lekarze, sędziowie, nauczyciele nie są zdolni do kłamstwa i manipulacji, że są moralni i etyczni, że ich status społeczny , uznanie czyni z nich wiarygodne źródło informacji. Naiwność ludzka nie zna granic, znakomita większość tych autorytetów to tajni współpracownicy służb specjalnych, którzy zawdzięczają karierę, możliwość samorealizacji właśnie tej służbie. To organizacja , w zamian za wierną służbę, doprowadziła ich na szczyt kariery zawodowej. Coś za coś, kłamstwo za pieniądze, pozycję i szacunek. To dobra inwestycja, zwraca się z nawiązką. Media, radio, telewizja, internet mają stałe grona autorytetów, specjalistów od wciskania ciemnoty podpartej tytułem naukowym i znanym nazwiskiem.
I tak było w przypadku 5G, z mediów wylała się rzeka pełna doktorów, profesorów, a każdy z nich marzył o dużym grancie na kolejny projekt, o wyjeździe na sympozjum do Londynu, Nowego Jorku, czy Melburne, i wszyscy kłamali jak najęci.
Pierwsze wielkie kłamstwo, nie ma badań dowodzących szkodliwości 5G. Żołnierze oligarchii wmawiają nam, że mikrofale były wykorzystywane przez wojsko do radarów i że technologia 5G będzie wykorzystywać ich zdolność do przesyłu dużych wiązek informacji. Przekładając to na prosty język przekonuje się nas, że im więcej możemy namazać kreseczek w dół i w górę , by zobrazować taką falę, falę o dużej częstotliwości, tym większą liczbę cyfr w kodzie binarnym możemy umieścić na grzbietach tych kreseczek i przesłać je precyzyjnie do wytypowanego celu . To się zgadza, ale tu już powinniśmy sobie zadać pytanie, po co używać tak potężne narzędzia, dysponującego potencjałem zdolnym przesłać gigantyczne ilości informacji, do obsługi zwykłego smartfona ? Technologia 5G może działać w zakresie pasma od 700 MHz w zasadzie do 430 GHz ( od 430 GHz mamy pasmo światła widzialnego ).
W ciągu najbliższych 10 lat sygnał z nadajników 5G ma być podkręcony do częstotliwości nawet 350 GHz. Czy widzicie jakąś infrastrukturę techniczną jaka może być obsługiwana przez tę sieć ? Nie jest możliwe aby w ciągu 10 lat taka powstała. W jakim celu zatem 5G ma emitować, już za dwa, trzy lata, mikrofale o częstotliwości powiedzmy 250 GHz ? Za pomocą takiej fali można przesłać gigantyczną informację. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie trzeba sięgnąć do fizyki kwantowej, a raczej wyrzucić z naszego umysłu wszystko czego uczyliśmy się w szkole podstawowej i średniej o powstaniu naszego świata i o tym jak działa nasz świat. Wiedza ta jest ukrywana przed ludzkością, w USA badania nad nią są zakazane, między innymi po to żeby społeczeństwo nie było w stanie zrozumieć celu w jakim będzie wykorzystywana technologia 5G.


Pisałem o tym w wielu moich postach, że naukowcy od prawie stu lat są przekonani o tym, że naszym światem rządzi ukryty porządek. Przez te sto lat wybitni badacze z różnych odległych od siebie dziedzin, biologi, psychologii, psychiatrii, fizyki, matematyki, chemii doszli , każdy swoją drogą, do tego samego wniosku, że bez informacji nasz świat nie mógł powstać, bez informacji nie mogło powstać życie, bez informacji nie mógł powstać człowiek i materia nieożywiona. To jednoznaczne zaprzeczenie teorii ewolucji, czy panspermii, i jednocześnie wyniesienie na podium zwycięzcy kreacjonizmu. Nie muszę tłumaczyć jak wielu ludziom zależy na tym aby ta wiedza nie stała się powszechnie obowiązująca, to byłoby dla tysięcy materialistów, marksistów, lewicy osobistą tragedią , bo obecna nauka prowadzi ludzi do Boga.


Tak jak znane nam budynki i budowle wznoszone są na podstawie informacji zawartych w projekcie, tak na podstawie informacji tworzony jest człowiek. To informacja z pól specjalizuje komórki w okresie płodowym. Każdy organ człowieka ma takie pole informacji jakie kontrolują procesy zachodzące w naszym organizmie przez całe życie. Także nasze procesy myślowe, rejestrowane przez nas obrazy, dźwięki, zapachy mają postać informacji. Nasza świadomość jest tym co łączy świat materialny z polami energii będącymi nośnikami informacji.
Czy dostrzegacie już co łączy technologię 5G z polami informacji zwanymi polami torsyjnymi albo polami morficznymi ( morfogenetycznymi ) projektującymi i regulującymi życie ? To informacja, ogromne ilości informacji. Cy Ci którzy wdrażają technologię 5G wiedzą o tym , że pole informacji przenoszone przez 5G mogą wpływać na pola torsyjne, morficzne regulujące procesy zachodzące w każdym żywym organizmie ? Oczywiście że wiedzą ! Badania nad mikrofalami trwają od blisko 60 lat ! W tym czasie przeprowadzono tysiące eksperymentów, często na ludziach nieświadomych. Warto przy tym dodać, że istnieją pola torsyjne materii nieożywionej, to za pomocą tych pól antyczni, którzy dysponowali dużo większa wiedzą od naszej, przemieszczali bloki skalne, formowali je, osłabiając wiązania atomów w strukturze, modelowali wedle potrzeb i układali z niezwykłą precyzją.


Reasumując, za pomocą 5G można oszukać organizm, przesłać informacje uruchamiającą program destrukcji w organizmie, zainicjować i przyspieszyć proces nowotworzenia, albo przesłać przepis na odtworzenie przez nasz organizm genu dowolnej bakterii lub wirusa, by zainicjować ich namnażanie w ludzkim organizmie. 5G bezsprzecznie może oddziaływać na prawidłowe funkcjonowanie pól torsyjnych, a co za tym idzie zaburzać procesy jakimi te pola sterują. To jedno z zagrożeń jakie niesie za sobą niejonizujące promieniowanie mikrofalowe o wysokiej częstotliwości, wpływ na procesy poza materią zachodzące w polach energii, będących nośnikami życiodajnej informacji.
Istnienie pól informacji jest oczywiste i już naukowo wykazane za pomocą licznych eksperymentów naukowych. Te pola przechowują całe nasze życie, obrazy, dźwięki, zapachy. Nieustannie , za pośrednictwem naszej świadomości przesyłane są do tych pól kolejne fragmenty naszego życia. Często sięgamy do tych pól, do zgromadzonej tam pamięci. Nasz mózg działa jak antena nadawczo – odbiorcza, przetwornik sygnałów, stacja sterująca. To oczywiste że to wielka informacja, że do tego by z niej czerpać trzeba nośników zdolnych tak dużą informację przesłać. Do tego właśnie ma służyć 5G , zdolność tej technologii do przesyłu gigantycznej ilości informacji, nadajnik współpracujący z chipem który dostroi się do częstotliwości naszych fal mózgowych i podepnie pod łącze , pod naszą świadomość pomiędzy światem energii , a światem materialnym. W ten sposób elity zajrzą nam do naszych głów, zaczną rejestrować nasze życie w czasie rzeczywistym, nasze obserwacje, plany i projekty jakie kreujemy każdego dnia. W tym celu powstaje sieć wielkich serwerowni jakie będą magazynami naszego życia.
5G jest nie mniej szkodliwa w obszarze materii. Podstawieni przez media specjaliści tłumaczyli widzom że mikrofale nie przenikają do organizmu, gdyż nie przepuszcza ich skóra. To częściowo prawda. Najważniejsza rzecz, organy płciowe u mężczyzn i kobiet nie mają osłony przed promieniowaniem mikrofalowym, które uszkadza materiał genetyczny w jajnikach i w nasieniowodach. Efekt nie pojawi się od razu, na tym polega ta diabelska sztuczka, gdyż dopiero w kolejnych pokoleniach ujawnią się skutki uszkodzenia DNA. W każdym razie 5G docelowo prowadzi do sterylizacji , do bezpłodności zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, do poronień, deformacji i licznych błędów w procesie narodzin nowego życia w kolejnych pokoleniach, przy tym zanim świadomość skutków jakie wywołuje promieniowanie zostanie osiągnięta miną długie lata, Kill Billa Gatesa i jego ponurych wspólników z tajnych bractw i organizacji oraz z ONZ-u już na pewno nie będzie na tym świecie. To depopulacja doskonała , bo ci którzy będą żyli w przyszłości nie będą w stanie wymierzyć sprawiedliwości.
Kłamstwem jest również to że ekspozycja na promieniowanie mikrofalowe nie wywołuje skutków w naszym organizmie. Pod spodem zamieszczam link do artykułu o żołnierzach z jednostki wojskowej w Ustroniu Morskim , którzy po kilku latach pracy przy radarach emitujących promieniowanie mikrofalowe umierali na liczne odmiany raka. Pod tym artykułem jest ciekawy komentarz Piotra Sulikowskiego. Autor słusznie podaje że mikrofale wytracają większość swojej energii na tkankach powierzchniowych. O właściwościach ciała decyduje głównie woda stanowiąca około 65% jego masy, która powoduje silne tłumienie rozchodzącej się fali. Tak więc tkanki o dużym uwodnieniu, takie jak mięśnie czy krew, przejmują energię promieniowania mikrofalowego znacznie silniej niż tkanki o małej zawartości wody. W tym miejscu trzeba przypomnieć że nasza skóra nie jest wcale nieprzepuszczalna, a wręcz odwrotnie, nazywana jest trzecim płucem. Jest oczywiste że poddani ciągłej ekspozycji na działanie promieniowania mikrofalowego o wysokiej częstotliwości znacznie zwiększamy ryzyko przenikania tych fal do organizmu.

Nasza skóra nieustannie się się odbudowuje, i jest w tej sytuacji oczywiste, że w trakcie regeneracji występują okresy zmniejszonej odporności skóry na promieniowanie. Poza tym w skórze występuje woda micelarna która zwiększa poziom przenikania mikrofal. W trakcie przechodzenia przez komórki i tkanki może dochodzić do interferencji fal. Sulikowski poważnie się jednak myli twierdząc że nie ma obecnie badań które jednoznacznie potwierdziłyby szkodliwy wpływ tych fal na zdrowie człowieka. Dostępnych jest 8300 dokumentów, raportów, analiz dowodzących niezbicie że promieniowanie mikrofalowe jest niebezpieczne dla życia i zdrowia ( wykład dr Barri Trower ). W tej sytuacji musicie sobie zdać sprawę jak wielka to konspiracja , jak ogromny wysiłek włożyli ci którzy ukryli najlepiej jak mogli tę wiedzę. Dysponując wielkimi środkami skorumpowali wielu , kontrolując media usunęli treść tych dokumentów z obiegu i uczynili je tajnymi. Te działania są uzasadnione, bo technologia 5G pozwala przejąć absolutną władzę nad wszystkim co żyje na Ziemi po kres znanego nam czasu.

W dniu 15.12..1976 roku, a więc 44 lata temu, w Waszyngtonie odbyło się seminarium zorganizowane przez Electromagnetic Radiation Management Council. W trakcie tego spotkania dr William M.Leach , szef wydziału studiów eksperymentalnych w Bureau od Radiological Health’s Division of Biological Effects opowiedział zebranym o wynikach półrocznych badań w 1976 roku oddziaływania mikrofal na limfocyty i system limfatyczny myszy, królików oraz świnek morskich poddanych działaniu małych dawek promieniowania. U napromieniowanych zwierząt do 20% normalnych limfocytów ( białych krwinek krwi ) przeszło gwałtowną metamorfozę , wzrosły i podzieliły się się, czyli mikrofale wywołały proces nowotworzenia, raka.
Bombardowanie błony komórkowej przez mikrofale prowadzi do wzrostu napięcia na powierzchni komórki i zmusza ją do gwałtownego , niekontrolowanego podziału, inicjuje proces nowotworzenia. Atakowane przez mikrofale naczynia krwionośne, włosowate przeżywają gwałtowny wstrząs, tak jakbyśmy potrząsnęli płynem w butelce, co prowadzi do rozpadu wiązań hemoglobiny i tlenu i skutkuje niedotlenieniem, dusznościami , niewydolnością oddechową i w ostateczności śmiercią. Jeszcze innym skutkiem oddziaływania mikrofal na komórki jest zaburzenie ruchu jonów, zagęszczenia jonów jakie maja fundamentalne znaczenie dla systemu immunologicznego człowieka ( homeostaza ).
Zespół dr Gillesa Theriault z McGill Uniwersity, po przeprowadzeniu szerokich badań stwierdził że u badanych robotników korporacji Hydro-Quebec, narażonych na oddziaływanie pól wysokiej częstotliwości ryzyko zachorowania na raka płuc wzrosło dziesięciokrotnie. Kiedy tylko zespół badaczy ogłosił pierwsze wyniki tych prac Hydro-Quebec natychmiast zamknął im dostęp do wyników swoich pracowników.
W opublikowanym przez zespół badaczy Biological Effects Group z Electromagnetic Effects Division Phillips Laboratory w bazie sił powietrznych w Kirkland w Nowym Meksyku pod kierownictwem dr Cletusa Kanavy raporcie czytamy : „ istnieje duża ilość danych zarówno z testów na zwierzętach , jak i eksperymentów klinicznych na ludziach , na poparcie występowania chronicznych, nietermicznych efektów promieniowania mikrofalowego. Efekty te obejmują : zaburzenia behawioralne ( psychiczne ) płodowe , embrionalne uszkodzenie tkanek ( w tym defekty płodu ), zaburzenia kataraktogeniczne ( powodujące tworzenie się katarakt ) prowadzące do ślepoty, zmiany chemiczne krwi, nieprawidłowości metaboliczne, osłabienie układów hormonalnego i odpornościowego ( sztucznie wywołany AIDS ). Do 1991 roku standardy oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego przyjęte w USA nie uwzględniały biologicznych skutków „impulsowych” mikrofal. Występowanie nietermicznych skutków tego promieniowania jest w zasadzie pominięte przez zaniedbanie”.
Zwracam szczególna uwagę na ten fragment raportu zespołu dr Cletusa Kanawy w którym pisze on o sztucznym AIDS, wywołanym przez mikrofale nabytym upośledzeniu odporności organizmu. Przypominam ,że w Wuhan rozmieszczono największą ilość nadajników sieci 5G na świecie, z kolei w Lombardii we Włoszech gęstą sieć nadajników testował po raz pierwszy w Europie brytyjski Vodafone. Pandemie można wywołać na dwa sposoby , albo rozpowszechnić nowego wirusa, albo osłabić układ odpornościowy tak by groźne dla życia stały się bakterie i wirusy które w normalnych warunkach spokojnie bytują w naszych organizmach. To oczywiste że ten drugi sposób jest zdecydowanie bezpieczniejszy i łatwiejszy do kontroli. Nie można przy tym zapominać, że ten sam efekt, osłabienie układu immunologicznego, może uzyskać oddziałując na organizm nawet słabym promieniowaniem niskich częstotliwości ( ELF ). Taką zdolność posiadają zapewne nadajniki umieszczone na obiektach programu StarLink Elona Muska, które utopią ludzkość w morzu wi-fi. O katastrofalnych skutkach tej technologii dla życia i zdrowia opowiada w wykładzie dr Barrie Trower. Rozmieszczenie satelitów StarLink sugeruje że mogą one mieć zdolność skupiania energii w jednym punkcie przed sobą. Ich działanie byłoby podobne do instalacji HAARP.
Warto pamiętać o tym, że istnieją techniki za pomocą których można zwiększyć przenikanie mikrofal do organizmu ludzkiego. Osiąga się ten efekt dokonując modulacji mikrofal ( cyfrowej, fazy, impulsowej ). Parametry fali zostają dostosowane do naszego ciała, właściwości i budowy skóry , by mogły przeniknąć jak najgłębiej. To oczywiste że promieniowanie mikrofalowe jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne dla kobiet w ciąży i dla dzieci. W związku z tym że jest to niezwykle istotny temat , coś co powinno być przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony każdej przyszłej i obecnej matki zachęcam do wysłuchania, lub przeczytania, co ma do powiedzenia na ten temat doświadczony specjalista , wojskowy, wiele lat pracujący w wojsku z mikrofalami Barrie Trower. Ten wykład powinien obejrzeć każdy.

https://www.youtube.com/watch?v=9eEzy9vz2g8&t=3723s