Proroctwo św. Faustyny ∙ Apokaliptyczne przesłania Bożego Miłosierdzia I Podcast
 
LUDZIE POWINNI BYĆ PRZYGOTOWANI KAŻDEGO DNIA NA ODEJŚCIE Z TEJ ZIEMI.
– SPOWIEDŹ Z CAŁEGO ŻYCIA,
– WYNAGRADZANIE ZA GRZECHY,
– POKUTA,
– NAWET CODZINNA MSZA ŚW.
– UREGULOWAĆ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI, ABY ODDAĆ WSZYSTKIE DŁUGI FINANSOWE – NALEŻNOŚCI.
– KAŻDY POWINIEN BYĆ GOTÓW ODDAĆ SWOJE ŻYCIE BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ.
Nie może być tak, jak za czasów Noego –  bawili się, pili alkohol, grzeszyli i potop ich zalał całych w grzechach, bez możliwości odpokutowania i przebaczenia grzechów, ani z Bogiem pojednania i za grzechy wynagradzania.

 

Proroctwo św. Faustyny ∙ Apokaliptyczne przesłania
Bożego Miłosierdzia I Podcast
 
Nadchodzi kres. Jak przetrwać I I I dni ciemności? Część 15