Czytajmy, poznawajmy prawdę i brońmy się przed masową manipulacją! Bardzo zachęcam Was do przeczytania tych listów!

BROŃMY DZIECI I MŁODZIEŻ!!!

o.Piotr SJ

1. Piękny list do Papieża ojca Wojciecha Gołaskiego OP – w załączniku!

2. Pisma napisane dla nas, zapiszcie sobie, dane nam, abyśmy umieli bronić się przed ideologią depopulacji:
https://naszkobior.pl/pisma
https://tarnogorski.info/katowice-prawnicy-zalozyli-st/  – warto podac potrzebujacym

3. List otwarty do kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego – w załączniku!

4. Bardzo dobra odpowiedź na apel biskupów o gościnności dla uchodźców!
W Rozmowie z Radiem Watykańskim bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, zapewnia, że polski episkopat jest gotowy udzielić uchodźcom przebywającym na granicy z Białorusią wszelkiej niezbędnej pomocy.
KOMENTARZ Bibuły:
Polski episkopat jest gotowy udzielić uchodźcom przebywającym na granicy z Białorusią wszelkiej niezbędnej pomocy.” – przyrzekają biskupi. Tak więc w przypadku wpuszczenia nielegalnych emigrantów do Kraju, Episkopat zobowiązując się do udzielenia „wszelkiej niezbędnej pomocy”, powinien:

1. Zobowiązać się do stałego utrzymywania tych osób, aż do podjęcia przez nich pracy zarobkowej zdolnej do samodzielnego utrzymania się.
2. Zobowiązać się do łożenia na ich kształcenie, wszak jedyne co z reguły potrafią to posługiwanie się smartfonami, nie mówiąc o zerowej znajomości języka.
3. Zobowiązać się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze skutkami wejścia w konflikt prawny.
4. Zobowiązać się do przyjęcia „imigrantów” do swoich własnych apartamentów, np. jedna rodzina na każdy biskupi pokój.
5. Zobowiązać się do pokrycia wszystkich kosztów, obecnych i w przyszłości, ze swoich własnych, prywatnych funduszy.
Jeśli nie zobowiążą się do tych koniecznych warunków, nie dadzą notarialnej gwarancji na piśmie, to są hipokrytami nakazującymi innym ponoszenie kosztów przyjmowania osobników obcych kulturowo, niezdolnych do jakiejkolwiek asymilacji. Hipokrytom nie można ufać, nie należy ich wspierać.
5. Ks.S. Koczwara odpowiada: „Fatima musi ustąpić Najświętszej Matce pierwszeństwa”
https://youtu.be/xm2GPjGZAa4