GAZETA WARSZAWSKA wyjaśnia zakłamania Umowa szczepionkowa (fragment) – POWIESIĆ NA LATARNI, bez litości !!!

Gazeta Warszawska wyjaśnia zakłamania

This issue will present the 5 last articles.

Umowa szczepionkowa (fragment) – POWIESIĆ NA LATARNI, bez litości !!!
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6297:umowa-szczepionkowa-powiesic-na-latarni&catid=35:bioterroryzm

Indemnification by Purchaser. Purchaser hereby agrees to indemnify, defend and hold harmless Pfizer, BioNTech, each of their Affiliates, contractors,sub-contractors, licensors, licensees, sub-licensees, distributors, contract manufacturers, services providers, clinical trial researchers, third parties to whom Pfizer or BioNTech or any of their respective Affiliates may directly or indirectly owe an indemnity based on the research,development, manufacture, distribution, commercialization or use of the Vaccine, and each of the officers, directors, employees and other agents and representatives, and the respective predecessors, successors and assigns of any of the foregoing (“Indemnitees”), from and against any and all suits, claims, actions, demands, losses, damages, liabilities, settlements, penalties, fines, costs and expenses (including, without limitation,reasonable attorneys’ fees and other expenses of an investigation or litigation), whether sounding in contract, tort, intellectual property, or anyother theoiy, and whether legal, statutory, equitable or otherwise (collectively, “Losses”) arising out of, relating to, or resulting from theVaccine, including but not limited to any stage of design, development, investigation, formulation, testing, clinical testing, manufacture, labeling,packaging, transport, storage, distribution, marketing, promotion, sale, purchase, licensing, donation, dispensing, prescribing, administration,provision, or use of the Vaccine.
Odszkodowanie przez Kupującego. Nabywca niniejszym zgadza się zabezpieczyć, chronić i chronić firmy Pfizer, BioNTech, ich podmioty stowarzyszone,wykonawców, podwykonawców, licencjodawców, licencjobiorców, podlicencjobiorców, dystrybutorów, producentów kontraktowych, usługodawców, badaczy prowadzących badania kliniczne, strony trzecie, którym Pfizer lub BioNTech lub którykolwiek z ich odpowiednich Podmiotów Stowarzyszonych może bezpośrednio lub pośrednio winien odszkodowanie w oparciu o badania, rozwój, produkcję, dystrybucję, komercjalizację lub wykorzystanie Szczepionki, a każdy z urzędników, dyrektorów, pracowników i innych agentów i przedstawicieli, a odpowiednich poprzedników, następców i cesjonariuszy któregokolwiek z powyższych („Zwolnieni z odpowiedzialności”), od wszelkich pozwów, roszczeń, powództw, żądań, strat, szkód, zobowiązań, ugody, kar, grzywien, kosztów i wydatków  

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6297:umowa-szczepionkowa-powiesic-na-latarni&catid=35:bioterroryzm


Zbigniew Herbert – Przesłanie Pana Cogito ku Pamięci uczestników Powstania Warszawskiego, AK i Żołnierzy Wyklętych

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6296:zbigniew-herbert-przeslanie&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=k9E2EXcvcDs

Read More: http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6296:zbigniew-herbert-przeslanie&catid=12:video

Szwedzka min spr zagr. Ann Linde – oszukana przez troli – gotowa do nielegalnego finasowania opozycji w Rosji

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6295:szwedzka-min-spr-zagr-ann-linde-oszukana-przez-troli-gotowa-do-nielegalnego-finasowania-opozycji-w-rosji&catid=10:politics


Tak samo zachodnia żydo-liberalna demokracja finansuje „opozycję” w polin.
Na zdjęciu feministka Ann Linde okutana w chustę, aby nie obrazić irańskich politruków islamskich.
Red. Gazeta Warszawska

+
Ann Linde oszukana przez rosyjskie trolle – ujawniła chęć finansowania kampanii rzeczniczych Vovan i L
exus to dwaj rosyjscy komicy, którzy zasłynęli z rozmów i kontaktów z różnymi międzynarodowymi liderami, gdzie często dostają swoje
cele do powiedzenia sobie i ujawnienia sekretów. W ten weekend na YouTube została opublikowana rozmowa z minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde.
Dzwoniący udają, że reprezentują rosyjską opozycję. Role, jakie odegrali w rozmowie ze szwedzkim ministrem spraw zagranicznych, a także przewodniczącym OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, byli jak Julia Nawalnaja, żona uwięzionego polityka opozycji Aleksieja Nawalnego i szefa Nawalnego sztabu Leonida Wołkowa.
Linde, który został całkowicie oszukany, podczas ponad dziesięciominutowej rozmowy ciepło mówi o różnych sankcjach wobec Rosji. Linde mówi też o grach politycznych w UE i handlu krowami, które są niezbędne do osiągnięcia porozumienia między krajami.
 

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6295:szwedzka-min-spr-zagr-ann-linde-oszukana-przez-troli-gotowa-do-nielegalnego-finasowania-opozycji-w-rosji&catid=10:politics

Wojsko się budzi ! Brawa dla Porucznika

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6294:wojsko-sie-budzi-brawa-dla-porucznika&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=qQGCihItkJk

Read More: http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6294:wojsko-sie-budzi-brawa-dla-porucznika&catid=12:video

How to make Magnetic Fluid (ferro fluid)

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6293:how-to-make-magnetic-fluid-ferro-fluid&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=vsQh1AT6qUE

If you’re not interested any more » unsubscribe
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=76&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=1N9AlgsetNsDnO