W każdym Państwie Żydzi wchodzili do Synagog bez masek i bez ograniczeń – tak mówiła Żydówka w Chicago. Dość panowania bezbożnych Żydów w katolickiej Polsce. Panie Jezu powołaj drugiego Gomułkę bo my pragniemy Twoich Cudownych Bożych i Sprawiedliwych Rządów bez końca w Pokoju. Grzegorz Braun odpowiada Kaczyńskiemu na wezwanie do SEGREGACJI SANITARNEJ! 

Konfederacja PRZECIWKO [WID

EO] – Wolnosc.TV

https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-odpowiada-kaczynskiemu-na-wezwanie-do-segregacji-sanitarnej-konfederacja-przeciwko-wideo/


https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-odpowiada-kaczynskiemu-na-wezwanie-do-segregacji-sanitarnej-konfederacja-przeciwko-wideo/?fbclid=IwAR04Q4KAKEXWB2HcAIXfUmoSm4JUcJlRuyDqDVlm4uaV3BoceL-Aj_gGVQQ