TYLKO W BOGU WSZECHMOGĄCYM STWORZYCIELU ŚWIATA JEST NADZIEJA.
Niestety biskupi rządzący Episkopatem walczą z Bogiem jak kiedyś Żydzi a Bóg Ojciec już tyle lat prosi ich grzeszników może też żydowskich faryzeuszy – przebierańców aby raz w roku pierwszą niedzielę sierpnia uczcili oddzielnym Świętem i nie może się doprosić. Gdyby chcieli być katolikami biskupi i kardynałowie, to sami by wywyższali Boga Wszechmogcego i w każdym miesiącu by uwielbiali i błagali o przebaczenie. Syna Jezusa Chrystusa Królem by uznali już przed okrutną wojną światową, a w Piśmie Świętym jest Królem i na Wizerunkach na rękach Maryi jest w Koronie Królewskiej. O Duchu Świętym zupełnie nie chcą mówić. Sami pchają się do piekła i nas chcą tam pociągnąć przez swoją bezbożność.
Ponazywali się „ojcami” czyli nie są posłuszni Bogu Ojcu który powiedział wyraźnie:”macie jednego OJCA w Niebie i jednego na ziemi”. A oni nawet nie zasługują na nazwę – „ojczym”. Bóg Ojciec stwarzał Ziemię przez 6 dni, a siódmego odpoczywał i nazwał go NIEDZIELĄ, a oni wprowadzili zwyczaje żydowskie bo tydzień zaczynają od niedzieli zamiast od poniedziałku a sobotę uczynili świętem i nawet zarządzili że Msza św.w sobotę może być „niedzielna” dla ich wygody a Pan Jezus powiedział:„powiedz księżom niech się najedzą w sobotę na niedzielę”.Katorgi na Krzyżu i okrutną męczeńską śmierć Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela nazwali – „ucztą”.
0️⃣7️⃣0️⃣8️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ – KATOWICE Wczorajsza przemowa
Dr. Anny MARTYNOWSKIEJ
Ks. Piotr Glas: Nie wolno nam milczeć kiedy podnoszą rękę
na naszą wiarę
W przededniu nadejścia Antychrysta | ABP JAN PAWEŁ LENGA