Arcybiskup Viganò: Szczepionki wykonane z tkanki płodowej są „ludzką ofiarą niewinnych ofiar składaną szatanowi”.

21 lipca 2021 (LifeSiteNews) – Arcybiskup Carlo Maria Viganò, w przedmowie do książki o problemie szczepionki na koronawirusa, potępia satanistyczny charakter tej szczepionki, wykorzystującej do produkcji i testowania tkanki pochodzące z abortowanych dzieci. Dla tego włoskiego prałata szczepionka jest narzędziem ideologii globalistycznej, która jest „antyludzka, antyreligijna i antychrześcijańska. ”

Viganò widzi, że „aborcja jest proponowana przez satanistów jako prawdziwy i właściwy rytuał religijny”, argumentując, że w tym satanistycznym światopoglądzie, poprzez szczepionkę skażoną aborcją, staje się członkiem kościoła antysatanistycznego. Pisze, że Szatan twierdzi, że „za pośrednictwem firm farmaceutycznych, które wykorzystują tkanki płodowe z aborcji, aby wyprodukować tak zwaną szczepionkę, która jest prezentowana w delirium Covid-19 jako sakrament zbawienia, przez który jest się włączanym w ‚mistyczne ciało’ Szatana, kościoła antyglobalistycznego. ”

Mors Tua Vita Mea (Twoja śmierć to moje życie) to tytuł włoskiej książki o szczepionkach na koronawirusa skażonych aborcją, do której przedmową przyczynił się arcybiskup Viganò (patrz fragmenty w tłumaczeniu na język angielski poniżej). Wydana przez profesora Massimo Viglione książka zawiera również eseje biskupa Athanasiusa Schneidera i redaktora naczelnego LifeSite Johna-Henry’ego Westena. Jego podtytuł brzmi: „Cel nie uświęca środków”.

Dla biskupa Viganò nie ma wątpliwości, że szczepionka przeciwko koronawirusowi nigdy nie będzie w stanie usprawiedliwić morderstwa nienarodzonych dzieci. Wręcz przeciwnie, ta szczepionka wydaje się być wykorzystywana jako sposób na przyzwyczajenie nas do zabijania dzieci w imię ludzkości. Oświadcza:

… Nie możemy nie zauważyć, w jakim stopniu szczepionka przyczynia się, właśnie poprzez swoją „mistyczną” wartość, do zbiorowej akceptacji ludzkiej ofiary jako normalnej, a nawet koniecznej: najbardziej niewinnej i bezbronnej istoty, dziecka w łonie matki w trzeciego miesiąca ciąży zostaje uśmiercona i rozczłonkowana w celu wydobycia z jej wciąż pulsującej tkanki, za pomocą której można wyprodukować nielek, nieszczepionkę, która nie tylko nie leczy wirusa, ale która według wszystkich prawdopodobieństwo, powoduje większy odsetek zgonów niż sam Covid, zwłaszcza u osób starszych lub chorych.

Poniżej znajduje się fragment przedmowy arcybiskupa Viganò do książki Mors Tua Vita Mea, opublikowanej za uprzejmą zgodą profesora Massimo Viglione:

Aures habent i nie słuchający.
Ps 113

Barbarzyństwo, w jakim znajduje się nasze społeczeństwo, jest teraz oczywiste: jego wartości zostały stopniowo wymazane jako nienawistne ślady wymarłego świata na rzecz złudzeń ideologii globalistycznej, która jest coraz bardziej antyludzka, antyreligijna i antychrystowska . Najbardziej przeciwstawną zasadą tego piekielnego barbarzyństwa w stosunku do cywilizacji chrześcijańskiej jest dzieciobójstwo, ludzka ofiara z niewinnych ofiar składana szatanowi; i pomimo horroru, widząc to rażąco przyznane, nie możemy być zaskoczeni, jeśli aborcja jest proponowana przez satanistów jako prawdziwy i właściwy rytuał religijny, który ma być chroniony w imię wolności wyznania. Starożytne obrzędy pogańskie – omnes dii gentium demonia,

Jeśli pierworodni w Izraelu należą do Pana, simia Dei żąda od nich znacznie więcej, a nawet twierdzi, że przez firmy farmaceutyczne, które wykorzystują tkankę płodową z aborcji do produkcji tak zwanej szczepionki, która jest prezentowana w delirium Covid-19 jako sakrament zbawienie, dzięki któremu zostaje się włączonym do „mistycznego ciała” Szatana, kościoła antyglobalistycznego. Z drugiej strony, „liturgiczna” konotacja pandemii celowo naśladuje charakterystyczne dla Prawdziwej Religii znaki i symbole w taki sposób, aby oszukać nawet prostych i zmusić ich do podporządkowania się zbiorowemu kultowi, który zwalnia ich z podejmowania samodzielnych decyzji. i zobowiązuje ich do bezkrytycznego posłuszeństwa. Nie możemy zapomnieć o procesjach pogrzebowych ciężarówek wojskowych,

Serum genetyczne zwane szczepionką, jak bardzo dobrze wykazali naukowcy i specjaliści, a jak przyznają sami jej producenci, nie gwarantuje odporności; nie wyklucza poważnych krótko- i długoterminowych skutków ubocznych; nie jest skuteczny przeciwko niektórym wariantom Covid; nie usuwa potrzeby masek i dystansu społecznego; w większości przypadków wzrasta liczba pozytywnych testów, a zatem również terroryzm medialny i wzmocnienie środków powstrzymujących. Zaproponowana jako panaceum tak zwana „szczepionka” okazała się niczym innym, jak źródłem ogromnych i skandalicznych zysków dla Wielkiej Farmacji, a jednocześnie służy jako pretekst do egzekwowania paszportów zdrowotnych i innych systemów bezpieczeństwa. mas i ograniczenia wolności naturalnych.

Ale poza tą oczywistą bezużytecznością „szczepionki” – bezużytecznością, którą każdy lekarz niepoddany systemowi rozważyłby od samego początku, ponieważ wirusy Corona prawdopodobnie mutują – nie możemy nie zauważyć, jak bardzo się do tego przyczynia, właśnie poprzez swoją wartość „mistyka”, do zbiorowej akceptacji ludzkiej ofiary jako normalnej, a nawet koniecznej: najbardziej niewinne i bezbronne stworzenie, dziecko w łonie matki w trzecim miesiącu ciąży, jest składane w ofierze i rozczłonkowane w celu wydobycia z ciała wciąż pulsujące tkanki, dzięki którym można wytworzyć nieleczniczą, nieszczepionkę, która nie tylko nie leczy wirusa, ale najprawdopodobniej powoduje wyższą śmiertelność niż sam Covid, zwłaszcza u osób starszych lub chorych.

Ale kim są te matki, które zaprzeczając swojej naturze, zgadzają się zabić własne dziecko? Większość z nich to kobiety, które są w pierwszej ciąży, nieświadome horroru, jaki mają zamiar popełnić, i wyrzutów sumienia, które będą im towarzyszyć na zawsze. Oto pierworodni, którzy mają poświęcić się szatanowi: dzieci nieszczęśliwych matek i rozpieszczonych córek, które odkrywają, co to znaczy być matką, właśnie nie chcąc nią być, ale wypaczając swoją kobiecość, sprowadzając ją do karty przetargowej. efemeryczny instrument radości, w imię praw, które sobie roszczą, ale których pozwalają sobie odmówić stworzeniom, które noszą w swoim łonie.

W aborcji szatan czyni największą zniewagę Bogu: obraża Go jako Stwórcę, czyniąc matkę mordercą własnego dziecka; obraża go jako Pana, uzurpując sobie prawo do życia i śmierci nad niewinnymi stworzeniami i przynosząc sobie prawo do bezkarnego łamania piątego przykazania; obraża Go jako Odkupiciela, unieważniając owoce męki Chrystusa za stworzenia zabite bez łaski chrztu; obraża ją jako Ojca, jednocześnie oczerniając święte macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny.

Wiele zamieszania panuje w tej bolesnej fazie historii Kościoła: bezczynność lub nadużycie autorytetu Hierarchii, a także zdrada tak wielu fałszywych pastorów i najemników nie pomaga rozwiać zamieszania wiernych, a nawet Pastorzy, podsycajcie zamieszanie stronniczymi, niezgodnymi i sprzecznymi orientacjami. Również w tym możemy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji i tego, jak bardzo odstępstwo pasterzy jest niezbędną przesłanką do ustanowienia królestwa Antychrysta. Gdyby papież i biskupi mieli minimalną bojaźń Bożą, nie próbowaliby usprawiedliwiać skandalicznym błędem szczepionki, której wyprodukowanie wymaga komórek macierzystych uzyskanych z celowo abortowanych płodów. Pretium sanguinis wystarczyłoby im nawet nie brać tego pod uwagę, ale być może wśród beneficjentów tego pretium są także prałaci, którym bardziej zależy na obłudnych pochwałach wrogów Chrystusa niż na heroicznym świadectwie Wiary. […]

Arcybiskup Viganò: Szczepionki wykonane z tkanki płodowej są „ludzką ofiarą z niewinnych ofiar składaną szatanowi” – LifeSite (lifesitenews.com)